Monthly Archives: Nisan 2016

Autocad MEP Etiketleme Yapımı (Tag Verme)

Komut satırından ‘ATTDEF’ komutu girilir. Çıkan menüden (Tablo-1) TAG ve prompt kısmına tabloda Görülen ‘DuctObject:BottomOfDuct’ yazılır.( kanal alt kotunu Yazdırmak istiyoruz) ok tuşuna basılıp etiketi yapıştırmak İstediğimiz boşlukta Mouse sol tuşuna basılır. Etiket Verirken birden fazla veriyi almak istiyorsanız( Örng. Kanal ebatları) ‘DuctObject:BottomOfDuct’ yazısı bir alt satıra kopyalanır. İçine girilir ‘DuctObject:DuctSize’ olarak değiştirilir. Komut satırından ‘Block’ komutu girilir enter tuşuna basılır. Çıkan menüden (Tablo-2) Name kısmına ‘Kanal Etiketi’ yazılır. ‘Pick Point’ simgesi tıklanır ve referans noktası seçilir.Ardından ‘select objects’ simgesi seçilir ve blok yapmak istenilen objeler seçilir, ok tuşuna basılır. Tablo-3 açılır. ‘DuctObject:DuctSize’ kısmına kanal etiketi yazılır, ok tuşuna basılır. Manage menüsünden Style Manager seçeneği seçilir.Multi-Purpose Objects den Multi-View Block Definitions seçeneği üzerindeyken (Tablo-4) sağ tuş tıklanır. Kanal etiketi adı girilir. Sağdak menü açılır.(Tablo-5) Set Interference Block seçeneğine basılır, blok ismi seçilir. (kanal etiketi) View Blocks kısmından add seçeneği seçilerek blok ismi seçilir. ok tuşuna basıp çıkalım. Hazırlamış olduğumuz dosyanın adını kanal etiket olarak save edip dosyadan çıkalım. Yeni bir dosya açalım. Kanal çizelim. Ctrl+3 tuşuna basalım menü açılacaktır.(Tablo-6) ‘Duct Data label’ üzerindeyken sağ tuş tıkla ve copy seç, alt kısmına gelip sağ tuş tıkla ve paste seç ismini kanal etiketi olarak değiştir. Üzerindeyken sağ tuş tıkla, Properties seç (Tablo-7) açılan menüden ‘Property Def Location’ ve ‘Tag Location’ seçeneklerinde tag oluşturduğunuz dosyanın yolu gösterilir. ‘Tag name’ seçeneğide blok ismi seçilir. Diğer ayarları Tablo -7 görebilirsiniz. Ok tuşu ile menüden çıkılır. Kanala tag vermek için kanal etiketi seçeneği seçilir ve kanala tıkladığınızda etiket verilir. ( Not: vermiş olduğunuz etiketin ölçeği büyük gelebilir. Tag adındaki dosya açılır. Scale ile küçültülür. Tekrar kanal etiketi vermiş olduğunuz dosyaya tanıtılır.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Autocad MEP Boru (Pipe Çizmek)

Komut satırına PIPE yazıp enter tuşuna basalım. Komut satırında çıkan seçeneklerden ADD (A) yazıp enter tuşuna basalım. Properties menüsü açılır.

General/System: Yaratmış olduğunuz sistem ismi seçilir.’

( Örn: ısıtma gidiş)

Dimensions/ Routing preference : Tanımlanmış olan boru

tipleriniz seçilir. ( Örn:Galvaniz boru)

Dimensions/Nominal Size: Boru çapı seçilir.

Placement: Boru kotu girilen kısımdır.

Placement/Justify: Boru çizerken çap büyütmek İstediğimizde

Kullanılcak redüksiyonun Eksantrik mi ? Yoksa konsantrik mi ?

Olacağı seçilir. ‘Center’ seçerseniz konsantrik kullanır.

Top center’, ‘bottom center’ seçerseniz eksantrik redüksiyon

Kullanır.

Routing : Bu kısımda eğimli boru çizmek istediğinizde slope bölümüne çizmek istenilen eğim girilir. ( Not: Eğimi iptal etmediğiniz sürece her türlü boruyu eğimli çizer )

Advanced /Insıulation thickness: Boruya izolasyon girilen seçenek

Advanced /branch fitting: Pissu çiziyor iseniz wye (lateral) seçilir. kaynaklı boruda küçük çaplı boruları büyük çaplı borulara kurtağzı açarak bağlamak istiyorsanız takeoff seçilir.

Advanced/ fitting settiğins: Çizim yaptığınız borunun özelliklerini değiştirebilirsiniz.

Labels and Flow Arrow: Boruya etiketlemeyi kapatıp, açtığınız kısımdır.

1

Autocad MEP Metraj Tanımlama

Manage menüsünden Style Manager tuşuna basalım. Açılan menüden Documentation Objects seçeneğinden, Schedule Table Styles seçeneğini seç, Mouse sağ tuşuna basarak ‘New’ seç, Pipe ismini gir.1

Sağda açılan seçeneklerden,

2

 

General : Metraj isminin yazıldığı ve değiştirildiği yerdir.

Default Format: Metraj almak istediğiniz tablonun yazı sitilinin ayarlandığı yerdir.

Applies to: Metrajını almak istediğimiz seçeneklerin kutucukları tıklanır. (Örng: PIPE)

Colums: Metraj sıralamasının ayarlandığı yerdir.( Applies to seçeneğinden herhangi bir obje seçilmediyse add column seçeneği aktif olmaz. (Bu kısımdan pipe seçelim) İnclude quantity column seçeneğinin kutusu seçilir. Bu seçenek metraj adetleri gösterir. Daha sonra Add Column tıklanır. Çıkan menüden metrajını almak istediğiniz objeler seçilir ok tuşuna basılır. (Örng. Pipe Size) birden fazla obje girmek için bu işlem tekrarlanır.

Eğer aradığımız objeler menüde yok ise yapmamız gereken işlem;

Manage/Style Manager/ Documentation Objects/Property Set Definitions seçilir. Alt seçeneklerinden metrajımız PIPE ile ilgili olduğu için Pipe Object seçilir. Yan tarafında açılan menüden Definition seçenegi tıklanır. Menünün sağında bulunan altdan ikinci simge ( Add Automatic Property Definition) seçilir çıkan menüden eklemek istediğimiz obje seçilir ve eklenir. Tekrar Schedule Table Styles menüsüne dönülür. Pipe seçilir yanda açılan menüden column seçeneğine gidilir eklenmek istenen obje seçilir.

Yapılan seçimler bitirildik den sonra ok tuşuna basılıp çıkılır. Metraj almak için Annotate menüsüden Schedules tıklanır. Çıkan metraj tiplerinden biri seçilir. Açılan properties seçeneğinden style kısmından yarattığınız metraj ( pipe ) seçilir. Plandan metrajını almak istediğiniz objeler seçilir. Sol tuş ile boş bir yere bırakılır. Tablo seçilir. Sağ tuşa basılır. Çıkan seçeneklerden Add All Property sets seçeneği tıklanır. İstenilen metraj alınmış olur.

 

3

 

4